SKOK nie otrzymały zgody KNF na utworzenie Banku

Komisja Nadzoru Finansowego nie udzieliła przyznania licencji Bankowi Oszczędnościowo-Kredytowemu SA. (BOK) ze względu na “niespełnienie określonych w Prawie bankowym wymagań obowiązujących przy tworzeniu banków”. SKOK zapowiadają, że będą odwoływać się od decyzji Nadzoru. 21 grudnia 2004 r., czyli prawie 4 lata temu, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SKOK S.A. wraz z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK oraz … Czytaj dalej SKOK nie otrzymały zgody KNF na utworzenie Banku

KNF zablokowała nabycie przez Secus Holding SA akcji Secus Asset Management SA

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zgłosiła sprzeciw wobec nabycia przez Secus Holding SA akcji domu maklerskiego Secus Asset Management SA w liczbie, która spowodowałaby przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów. Według Komisji zachodzi uzasadnione podejrzenie, że podmiot zamierzający nabyć akcje domu maklerskiego mógłby wywierać niekorzystny wpływ na zarządzanie tym domem maklerskim. Przypominamy, iż na kilka tygodni przed … Czytaj dalej KNF zablokowała nabycie przez Secus Holding SA akcji Secus Asset Management SA

Wartość certyfikatów Secus I FIZ wzrosła

W ciągu 6 miesięcy wartość certyfikatów funduszu Secus I FIZ wzrosła o 21,3%. Wycena przygotowana została przez niezależnego audytora Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy. Aktualna wartość aktywów netto przypadająca na jeden certyfikat inwestycyjny została wyliczona na poziomie 1205,53 zł, co oznacza wzrost o 8,5% w porównaniu do wyceny przeprowadzonej 31 marca 2008 roku. Wartość aktywów … Czytaj dalej Wartość certyfikatów Secus I FIZ wzrosła

Inwestycyjna Lokata Ubezpieczeniowa WIG20

ING Bank Śląski we współpracy z ING Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie rozpoczął subskrypcję Inwestycyjnej Lokaty Ubezpieczeniowej WIG, która gwarantuje bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału, a jednocześnie daje możliwość osiągania zysków wynikających ze zmiany wartości indeksu WIG20. Subskrypcja potrwa do 16 lipca b.r. Jest to propozycja dla wszystkich, którzy poszukują sposobu lokowania pieniędzy i jednocześnie pragną zminimalizować ryzyko … Czytaj dalej Inwestycyjna Lokata Ubezpieczeniowa WIG20

Ruszyła subskrypcja BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2

Docelowy portfel inwestycyjny funduszu obejmuje nieruchomości zlokalizowane przede wszystkim w Polsce, a także w Czechach i na Węgrzech. Będą wśród nich: obiekty biurowe (do 80% łącznej wartości aktywów), obiekty magazynowe (do 60% łącznej wartości aktywów) oraz obiekty handlowe (do 60% łącznej wartości aktywów). Dopuszczalne są również inwestycje w inne obiekty komercyjne (np. z funkcją hotelową) … Czytaj dalej Ruszyła subskrypcja BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2

Secus I FIZ kończy budowę portfela

Secus I FIZ, wchodzący w skład grupy inwestycyjnej Secus Holding, zainwestował  ponad 80 % zgromadzonych środków inwestycyjnych. Zarządzający Secus Asset Management przewiduje, iż pozostałe środki pieniężne zgromadzone w Funduszu zostaną wykorzystane do końca drugiego kwartału 2008 roku. Secus I FIZ zakończył I kwartał 2008 zainwestowaniem ponad 80 % środków inwestycyjnych zgromadzonych od końca 2006 roku … Czytaj dalej Secus I FIZ kończy budowę portfela

Wzrost oprocentowania uniLOKATY w DnB NORD

uniLOKATA DnB NORD to połączenie lokaty bankowej i inwestycji w wybrany subfundusz inwestycyjny Union Investment TFI SĄ. Połowa środków deponowana jest na terminowej lokacie bankowej. Jej oprocentowanie zależy od okresu, na jaki ulokowane są środki. Dla lokaty 3-miesięcznej jest to w tej chwili 10,45% w skali roku (oprocentowanie stałe). Lokata może być też zakładana na … Czytaj dalej Wzrost oprocentowania uniLOKATY w DnB NORD

Mglisty blask złota – “Złota Inwestycja” w DZ BANK Polska

Od 3 czerwca br. DZ BANK Polska S.A. rozpoczął przyjmowanie zapisów na dwuletnią lokatę inwestycyjną “DZ Złota Inwestycja”. Zaoferowana przez DZ BANK Polska S.A. “DZ Złota Inwestycja”, jak zapewnia Bank, daje 100% gwarancję kapitału. Pozwala jednocześnie na czerpanie zysku ze wzrostu ceny złota. Stopa zwrotu ustalana jest na podstawie Indeksu Referencyjnego GOLD-P.M. FIX – popołudniowego … Czytaj dalej Mglisty blask złota – “Złota Inwestycja” w DZ BANK Polska

Eurobank podwyższył oprocentowanie do 6,06% na koncie online

Na rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym online w Eurobanku zostało podwyższone oprocentowanie, które wynosi od teraz 6,06%. Oprocentowanie jest niezależne od wysokości salda. Dodatkowo konto online daje możliwość wpłat i wypłat w dowolnej chwili bez utraty odsetek. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy online w Eurobanku zapewnia bezpłatne przelewy i zlecenia stałe przez internet, niezależnie od liczby transakcji. Do logowania … Czytaj dalej Eurobank podwyższył oprocentowanie do 6,06% na koncie online

Komentarz giełdowy

Jeszcze do połowy roku 2007 polskim inwestorom zdawało się, że giełdowa hossa trwać będzie nie przerwanie napędzana napływającymi środkami unijnymi i czynniki zewnętrzne nie będą mieć wpływu na tą samonapędzającą się machinę rosnącego poczucia bogactwa. Bo w końcu rosnące ceny nieruchomości akcji, ziemi i surowców są tak przyjemne. Kto miałby interes w tym by tak … Czytaj dalej Komentarz giełdowy