Myślisz, że fiskus dużo o Tobie wie? Będzie wiedział jeszcze więcej

Podczas wprowadzania wielu głośnych zmian w prawie, głównie pod sztandarem niesienia pomocy przedsiębiorcom w obliczu kryzysu gospodarczego i w imię walki z koronawirusem, polskie władze, w tym przede wszystkim fiskus, po cichu forsują regulacje, które pozwolą zwiększyć i tak już rozległą inwigilację rynku, a zatem i tworzących go przedsiębiorców. Do systemu Rządowego Centrum Legislacyjnego 9 … Czytaj dalej Myślisz, że fiskus dużo o Tobie wie? Będzie wiedział jeszcze więcej

Czy fundusze aktywów niepublicznych są lekiem na bessę?

Poszukując metod spokojnego i zyskownego zacumowania oszczędności na okres „burz i naporów” na rynku giełdowym, warto jest zwrócić uwagę na fundusze private equity. Oferują one możliwość zaangażowania w spółki niepubliczne, tj. spółki, których papiery wartościowe nie są notowane na rynkach regulowanych, takich jak Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Zarządzający funduszami private equity (zwanymi również funduszami … Czytaj dalej Czy fundusze aktywów niepublicznych są lekiem na bessę?