Pandemia koronawirusa infekuje banki

Najnowszy kryzys może znacząco osłabić polski sektor bankowy, który od lat boryka się z malejącą rentownością. W dodatku lekarstwo zaordynowane gospodarce przez władze monetarne jest dla branży równie szkodliwe, co pierwotna przyczyna problemów. Wprowadzone w połowie marca restrykcje mocno uderzyły w życie społeczne i gospodarcze. Jeśli za miernik weźmiemy wyniki giełdowe, do największych przegranych należą … Czytaj dalej Pandemia koronawirusa infekuje banki

SKOK nie otrzymały zgody KNF na utworzenie Banku

Komisja Nadzoru Finansowego nie udzieliła przyznania licencji Bankowi Oszczędnościowo-Kredytowemu SA. (BOK) ze względu na “niespełnienie określonych w Prawie bankowym wymagań obowiązujących przy tworzeniu banków”. SKOK zapowiadają, że będą odwoływać się od decyzji Nadzoru. 21 grudnia 2004 r., czyli prawie 4 lata temu, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SKOK S.A. wraz z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK oraz … Czytaj dalej SKOK nie otrzymały zgody KNF na utworzenie Banku