O odpowiedzialności wspólnika nie decyduje wpis w KRS, lecz chwila faktycznego uzyskania lub utraty członkostwa w spółce

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wniosła powództwo o zapłatę przeciwko spółce jawnej. Komornik postanowił o bezskuteczności egzekucji, więc wierzyciel wystąpił o prowadzenie jej przeciw wspólnikowi. Sąd okręgowy przychylił się do wniosku, bo w dacie wniesienia powództwa przeciw spółce jawnej wspólnik ten widniał w KRS. Sąd apelacyjny uwolnił jednak wspólnika od ciążącej na nim odpowiedzialności za zobowiązania … Czytaj dalej O odpowiedzialności wspólnika nie decyduje wpis w KRS, lecz chwila faktycznego uzyskania lub utraty członkostwa w spółce