Studia MBA pomagają budować potęgę gospodarczą kraju

Studia MBA pomagają budować potęgę gospodarczą kraju

Jak przekonują eksperci od zarządzania, studia menedżerskie wciąż stanowią istotną wartość dodaną dla ich uczestników. Okazuje się, że na programach edukacyjnych tego typu zyskują również całe państwa.

Niedawno z inicjatywy Krakowskiej Szkoły Biznesu tamtejszego Uniwersytetu Ekonomicznego odbył się XV Międzynarodowy Kongres MBA. Wydarzenie, w którym wzięło udział prawie 200 osób, było dobrą okazją do tego, by zastanowić się nad współczesnym znaczeniem kursów menedżerskich.

Największe korzyści z MBA dla absolwenta

Mimo rosnącej oferty zajęć MBA i kolejnych przykładów na to, że bez wyższego wykształcenia też można osiągnąć spektakularny sukces w biznesie, programy tego typu wciąż są wartościowe. Zarówno dla ich absolwentów, jak i całej gospodarki.

Tym pierwszym szkolenia MBA pomagają rozwinąć horyzonty, poszerzyć wiedzę, odkryć w sobie talenty zarządcze. Dojrzewają oni do podejmowania coraz trudniejszych wyzwań zawodowych, które wcześniej ich przerażały albo w ogóle pozostawały poza świadomością. W ten sposób umacniają oni swoją pozycję na rynku pracy.

– MBA to „otwieracz umysłów” – opisuje prof. Elżbieta Mączyńska, szefowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego [cytat za forbes.pl].

Co jeszcze dają studia MBA? Ich trzy największe zalety to:

  1. wymiana doświadczeń,
  2. spotkania ze znanymi menedżerami,
  3. nowe kontakty biznesowe.

Istotną korzyścią z ukończenia takich zajęć są też atrakcyjne zarobki. Wg ubiegłorocznego raportu płacowego Sedlak & Sedlak mediana wynagrodzeń osób z tytułem MBA wynosi 12 500 zł brutto. W przypadku kierowników jest to 12 000 zł, a dyrektorów – 20 000 zł.

Na studiach biznesowych zyskują też państwa

Pośrednio na studiach MBA zyskuje też gospodarka kraju. Absolwenci kursów – poprzez realizowane przedsięwzięcia czy kierowane przez siebie firmy – mają istotny wkład we wzrost PKB. Ale to nie wszystko.

– Gospodarka amerykańska jest najpotężniejsza na świecie nie dlatego, że kraj ten ma najwięcej surowców lub najwięcej ludzi. Amerykanie wypracowali swoją pozycję dzięki temu, że stworzyli bardzo skuteczny system zarządzania przedsiębiorstwami, do czego studia MBA w dużym stopniu się przyczyniają – twierdzi cytowany przez „Forbesa” prof. Witold Bielecki, rektor Akademii Leona Koźmińskiego.

Rola MBA współcześnie

Pierwsze kursy MBA powstały w latach 50. XX wieku. W Polsce kształcenie tego typu zaczęto prowadzić cztery dekady później.

Jednak dziś ośrodki prowadzące najlepsze studia menedżerskie stale zmieniają ich programy, dostosowując je do wymagań rynku i zmieniającej się rzeczywistości. Współcześnie rolą MBA jest właśnie przygotowywanie menedżerów do radzenia sobie ze zmianami zachodzącymi w otoczeniu biznesowym typu sztuczna inteligencja, cyfryzacja, cyberataki na firmy.

Oferta studiów MBA w Polsce

Jak wynika z danych serwisu MBAportal.pl za 2018 r., kursy dla osób sprawujących stanowiska kierownicze kosztują w Polsce średnio 32 850 zł. W sumie oferta obejmuje 72 programy w 15 miastach, z czego najwięcej – w Warszawie i Wrocławiu. Wg perspektywy.pl najlepsze studia MBA prowadzą SGH (Canadian Executive MBA (CEMBA)) i UW (Executive MBA (emba@uw)).