Nowe przywództwo – autentyczny lider

Nowe przywództwo – autentyczny lider

Lider nie może już skupiać się tylko na efektywności prowadzonego biznesu. Charakter problemów współczesnego świata wymaga od niego nowej formy przywództwa, które jest oparte na współpracy, kreatywności i w większym stopniu skoncentrowane na pracownikach.

Dawne wzorce zarządzania przestają się sprawdzać, co jest konsekwencją ciągłych i złożonych zmian w otaczającym świecie. Dziś firmy zamiast kontroli i porządku bardziej potrzebują wzajemnego zaufania pracujących w nich ludzi i jasnych wizji.

Zarządzanie firmą jak kołem, a nie piramidą

Nowoczesny sposób prowadzenia przedsiębiorstwa stawia przed menedżerami inne wyzwania. – Lider musi być autentyczny – pisze szwedzka trenerka Ylva M. Andersson w tekście dla Business Insider Polska.

Menedżerowie zamiast rządzić ludźmi i procesami, powinni stawać się prawdziwymi liderami. W praktyce oznacza to, że powinni bardziej skupiać się na komunikacji z pracownikami, dawać im informację zwrotną, inspirować, stwarzać możliwości rozwoju.

– Liderzy powinni przejść od zarządzania piramidą do wspierania i kierowania kołem – radzi Andersson.

To wymaga pozbycia się części władzy i włączenia współpracowników w proces podejmowania decyzji. Chodzi o to, by każdy w większym stopniu odczuwał, że współtworzy sukces firmy, ma poczucie sprawstwa, a nie jest tylko trybikiem wielkiej machiny.

Budowanie autentycznego przywództwa w praktyce

Jak stać się autentycznym liderem? Ekspertka zarządzania podsuwa osiem zachowań, które w tym pomogą:

 1. Skupienie na celu
  By przekonać zespół do swoich wizji, zdobyć jego zaangażowanie, trzeba przypominać mu cel, dla którego działa.
 2. Wyrażanie wartości w działaniach
  Wartości firmy powinny być widoczne w konkretnych poczynaniach całego teamu. Odnosi się to zarówno do wnętrza przedsiębiorstwa, jak i jego otoczenia.
 3. Bycie dostępnym dla podwładnych
  Autentyczny lider musi być widoczny i stale komunikować się z podwładnymi, przełożonymi i klientami.
 4. Traktowanie pracowników po ludzku
  Szef nie może tylko wymagać i traktować członków zespołu w kategoriach zasobów, maszyn. Powinien zapewniać im przestrzeń na przerwę, refleksję oraz powrót do zdrowia.
 5. Unikanie kar za niepowodzenia
  Prawdziwy lider tworzy przestrzeń dla innowacji. Jego pracownicy nie boją się brania odpowiedzialności i wykazywania inicjatywy.
 6. Inspirowanie do rozwoju
  Menedżer powinien stworzyć w firmie kulturę ciągłego uczenia się. Jego rolą jest inspirowanie pracowników do rozwijania swoich umiejętności i potencjału.
 7. Dbanie o siebie
  Autentyczny przywódca dąży do równowagi we wszystkich sferach – fizycznej, psychicznej, emocjonalnej i duchowej. Jeśli pokaże, że nad wszystkim panuje, będzie bardziej wiarygodny i przekonujący.
 8. Świadomość ograniczeń
  Prawdziwy lider zdaje sobie sprawę, że nie jest w stanie kontrolować wszystkiego poza firmą, ale może panować nad tym, co dzieje się w jej środku.