Stoimy po stronie przedsiębiorcy

Wywiad Kinga Hanna Stachowiak - Business Woman & Life

Kinga Hanna Stachowiak, wspólnik zarządzający w Kancelarii Prawnej Skarbiec, rozmawia o tym, jak duże wyzwanie stanowi dla przedsiębiorców nieustannie zmieniające się otoczenie prawne.

BWL: Otoczenie prawne prowadzenia działalności gospodarczej
podlega nieustannym zmianom. Podjęcie jakiejkolwiek
decyzji biznesowej wymaga szczegółowej analizy przepisów.
Jak w tym wszystkim odnaleźć się mają przedsiębiorcy?

KS: Nieznajomość prawa szkodzi. Każdemu. Nieustannie
wprowadzane nowe przepisy, zmiany już istniejących norm czy
nierzadko rozbieżne interpretacje tych samych regulacji wymuszają
na przedsiębiorcach konieczność
dostosowania się do nowej rzeczywistości
niemal każdego dnia. Korzystanie z doradztwa
kancelarii prawnych i podatkowych
staje się więc koniecznością. Bez względu
na to, czy mamy do czynienia z jednoosobową
działalnością gospodarczą, czy
z korporacją. Z myślą o przedsiębiorcach
właśnie stworzyliśmy w Kancelarii Prawnej
Skarbiec dedykowaną usługę doradztwa
strategicznego. Oferujemy naszym klientom
nie tylko audyt aktualnej sytuacji
firmy, ale także kompleksowe rozwiązania
w zakresie ochrony majątków prywatnych
oraz interesów firmy.

BWL: Jaki jest sposób na to, aby
biegle poruszać się w aktualnych przepisach
i dodatkowo umieć zaoferować
przedsiębiorcy rozwiązanie skrojone
dokładnie do jego potrzeb?

KS: Specjalizacja i szeroki wachlarz dostępnych
stale specjalistów. Od początku
postawiliśmy na specjalizacje w dziedzinach:
prawa gospodarczego, prawa podatkowego, prawa karnego,
prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa spółek handlowych,
prawa własności intelektualnej i prawa ochrony danych
osobowych. Nasi prawnicy biegle poruszają się w przepisach KC,
KSH, KKS oraz Ordynacji podatkowej. To był oczywisty wybór.
Wykorzystaliśmy wiedzę i wieloletnie doświadczenie współzałożyciela
kancelarii, radcy prawnego Roberta Nogackiego oraz jego
umiejętności w obsłudze przedsiębiorców. Z czasem wokół niego
zbudowaliśmy zespół. Dziś możemy zaoferować rozwiązania,
które pozwalają klientom bezpiecznie, płynnie i skutecznie prowadzić
biznes. Jesteśmy liderem w tworzeniu kompleksowych
strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu
sytuacjami kryzysowymi.

BWL: Jak wygląda kwestia odpowiedzialności kancelarii
i podatnika, gdy urząd skarbowy stwierdzi nieprawidłowości
w rozliczeniach?

KS: Te kwestie precyzyjnie regulują przepisy. Należy pamiętać,
że jako profesjonalni doradcy chronimy przedsiębiorców i kadrę
menedżerską przed próbami przeniesienia odpowiedzialności
za zobowiązania prowadzonych przez nich podmiotów gospodarczych
oraz ich własne. Reprezentujemy
tych przedsiębiorców, których interesy
zostały naruszone wskutek bezprawnego
działania aparatu państwowego. Prowadzimy
stały nadzór nad działaniem
urzędników. Uczestniczymy w kontrolach
podatkowych i celno-skarbowych, postępowaniach
podatkowych, kontrolnych
oraz karnoskarbowych. Przede wszystkim
więc staramy się nie dopuszczać do sytuacji,
w której odpowiedzialność zostaje
komukolwiek przypisana – zwłaszcza jeśli
mowa o odpowiedzialności osobistej lub
majątkowej właściciela firmy czy członków
zarządu.

BWL: Zawsze jest wyjście z sytuacji czy
czasem należy poddać się decyzji urzędników?

KS: My zawsze walczymy do ostatniego
naboju – dopóki nie wyczerpiemy wszystkich
środków prawnych. Zawsze można
znaleźć wyjście z sytuacji kryzysowej.
Trzeba tylko wiedzieć, gdzie go szukać.

BWL: Ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19
utrudniły organizację spotkań. Jak Państwo sobie z tym radzą?

KS: Od pierwszych dni epidemii wdrożyliśmy środki ochronne
przed zakażeniami, jeszcze zanim stało się to obowiązkowe.
Ograniczyliśmy do koniecznego minimum liczbę pracowników
w budynku firmy, polecając części z nich pracę z domu. Dla
klientów byliśmy jednak dostępni przez cały czas, pozostając do
ich dyspozycji online, w formie komunikacji mailowej i wideokonferencji
oraz telefonicznie. Od niedawna powróciliśmy też do
odbywania spotkań i konsultacji w siedzibie kancelarii, zachowując
przy tym wszelkie wymogi sanitarne i ochrony przed
zakażeniami.